01.03 ­             

12.03 ­            

01-06.04      

16.04  ­          

01.05-07.05

03.06

19.06 ­           

04.07             

28.06-25.09

  

04.10

04-09.10

 15.10

19.11

17.12

03.01

15-30.01

04-10.02

10.02

07.03

Rozpoczęcie II semestru 

Ostatni dzień na wpłatę I raty

Przerwa świąteczna

Ostatni dzień na wpłatę II raty

Dni wolne od zajęć

Boże Ciało

Koniec II semestru

Egzamin JLPT

Wakacje letnie (Intensywny Kurs Wakacyjny)

Rozpoczęcie I semestru

 lekcje próbne

termin płatności I raty za kurs

termin p łatno ści II raty za kurs

Xmas Party

Powrót do zajęć po Nowym Roku

Ferie zimowe (Intensywny Kurs Zimowy)

W ostatnim tygodniu semestru ­- egzamin

Koniec I semestru

Rozpoczęcie II semestru

Kalendarz 2021-2022