04.10

04-09.10

 15.10

19.11

17.12

03.01

15-30.01

04-10.02

10.02

07.03

Rozpoczęcie I semestru

 lekcje próbne

termin płatności I raty za kurs

termin p łatno ści II raty za kurs

Xmas Party

Powrót do zajęć po Nowym Roku

Ferie zimowe (Intensywny Kurs Zimowy)

W ostatnim tygodniu semestru ­- egzamin

Koniec I semestru

Rozpoczęcie II semestru

Kalendarz 2021-2022