04.10

04-09.10

 15.10

19.11

22.12

03.01

16-30.01

04-11.02

11.02

28.02

28.02-05.03

12.03

14-19.04

23.04

1-6.05

13-18.06

16.06

18.06

04.07

Rozpoczęcie I semestru

 lekcje próbne

termin płatności I raty za kurs

termin p łatno ści II raty za kurs

Xmas Party

Powrót do zajęć po Nowym Roku

Ferie zimowe (Intensywny Kurs Zimowy)

W ostatnim tygodniu semestru ­- egzamin

Koniec I semestru

Rozpoczęcie II semestru

 lekcje próbne

termin płatności I raty za kurs

przerwa wiosenna (wielkanocna)

termin płatno ści II raty za kurs

święto pracy i święto Konstytucji 3 maja

W ostatnim tygodniu semestru ­- egzamin

(Boże Ciało)

Koniec II semestru

rozpoczęcie intensywnego kursu wakacyjnego

Kalendarz 2021-2022

pixta_24032329_M_Fotor.jpg