Poniedziałek

L3-1

3 semestr nauki

17:30 - 18:15

sala 4

18:15 - 19:00

sala 4

19:00 - 19:45

sala F1

L2-1

2 semestr nauki

grupa nr 1

18:15 - 19:00

Gramatyka

sala F1

19:00 - 19:45

Konwersacja

sala 4

19:45 - 20:30

Kaligrafia

sala 4

L4-1

4 semestr nauki

16:00 - 16:45

sala 4

16:45 - 17:30

sala 4

17:30 - 18:15

sala 4

Wtorek

L6-1

6 semestr nauki

17:30 - 18:15

sala 5

18:15 - 19:00

sala 5

19:00 - 19:45

sala 5

L2-2

2 semestr nauki

grupa nr 2

18:15 - 19:00

Gramatyka

sala 4

19:00 - 19:45

Kaligrafia

sala 4

19:45 - 20:30

Konwersacja

sala 4

Środa

19:45 - 20:30

sala F1

19:00 - 19:45

sala F1

18:15 - 19:00

sala F1

L4-2

4 semestr nauki

grupa nr 2

19:00 - 19:45

Kaligrafia

sala 5

L2-3

2 semestr nauki

grupa nr 3

18:15 - 19:00

Konwersacja

sala 4

17:30 - 18:15

Gramatyka

sala 4

Czwartek

L5-1

5 semestr nauki

grupa nr 1

17:30 - 18:15

sala F1

18:15 - 19:00

sala F1

19:00 - 19:45

sala F1

Piatek

18:15 - 19:00

Kaligrafia

sala 4

19:00 - 19:45

Gramatyka

sala 4

19:45 - 20:30

Konwersacja

sala 4

L2-4

2 semestr nauki

grupa nr 4

16:00 - 16:45

Kaligrafia

sala 4

16:45 - 17:30

Gramatyka

sala 4

17:30 - 18:15

Konwersacja

sala F1

L2-5

2 semestr nauki

grupa nr 5

L8

8 semestr nauki

16:00-16:45

sala 3

16:45 - 17:30

sala 3

17:30 - 18:15

sala 3

L6-2

5 semestr nauki

grupa nr 2

18:15 - 19:00

sala F1

19:00 - 19:45

sala F1

19:45 - 20:30

sala F1

L2-6

2 semestr nauki

grupa nr 5

18:15 - 19:00

Kaligrafia

sala 3

19:00 - 19:45

Gramatyka

sala 4

19:45 - 20:30

Konwersacja

sala 4

LK-3

grupa dla mlodziezy

17:30 - 18:15

sala 4

18:15 - 19:00

sala 4

19:00 - 19:45

sala 3

17:30 - 18:15

sala F3

18:15 - 19:00

sala F3

19:00 - 19:45

sala F3

L3-2

3 semestr nauki

grupa nr 2

LK-2

grupa dla mlodziezy

18:15 - 19:00

sala F3

19:00 - 19:45

sala F3

19:45-20:30

sala F3

*UWAGA! Możliwość utworzenia grupy w poniedziałek o godz. 16:00 (jeżeli uzbiera się grupa licząca 8 lub więcej osób)

** Możliwość utworzenia grupy w sobotę, jeżeli uzbiera się grupa licząca 8 lub więcej osób

SUNSTAR Szkoła językòw obcych

ul.Sobieskiego 9 (II L.O) Kraków

Tel.: +48 698-590-538  , +48 784-163-592