SUNSTAR Szkoła językòw obcych

ul.Sobieskiego 9 (II L.O) Kraków

Tel.: +48 698-590-538  , +48 784-163-592 

Poniedziałek

L2-1

2 semestr nauki

17:30 - 18:15

sala 4

18:15 - 19:00

sala 4

19:00 - 19:45

sala F1

Wtorek

L3-1

3 semestr nauki

16:00 - 16:45

sala 4

16:45 - 17:30

sala 4

17:30 - 18:15

sala 4

L5-1

5 semestr nauki

17:30 - 18:15

sala 5

18:15 - 19:00

sala 5

19:00 - 19:45

sala 5

Środa

L3-2

3 semestr nauki

grupa nr 2

18:15 - 19:00

sala F1

19:00 - 19:45

sala F1

19:45 - 20:30

sala F1

Czwartek

L4-1

4 semestr nauki

grupa nr 2

17:30 - 18:15

sala F1

18:15 - 19:00

sala F1

19:00 - 19:45

sala F1

Piatek

L7

7 semestr nauki

16:00-16:45

sala 3

16:45 - 17:30

sala 3

17:30 - 18:15

sala 3

L5-2

5 semestr nauki

grupa nr 2

18:15 - 19:00

sala F1

19:00 - 19:45

sala F1

19:45 - 20:30

sala F1

L4-2

4 semestr nauki

grupa nr 2

16:45 - 17:30

sala 09

17:30 - 18:15

sala 09

L2-2

2 semestr nauki

grupa nr 2

17:30 - 18:15

sala 4

18:15 - 19:00

sala 4

19:00 - 19:45

sala 3

*UWAGA! Możliwość utworzenia grupy w poniedziałek o godz. 16:00 (jeżeli uzbiera się grupa licząca 8 lub więcej osób)

** Możliwość utworzenia grupy w sobotę, jeżeli uzbiera się grupa licząca 8 lub więcej osób