SUNSTAR Szkoła językòw obcych

ul.Sobieskiego 9 (II L.O) Kraków

Tel.: +48 698-590-538  , +48 784-163-592 

Poniedziałek

18:15 - 19:00

Gramatyka

sala F1

19:00 - 19:45

Konwersacja

sala 4

19:45 - 20:30

Kaligrafia

sala 4

L1-1
grupa początkująca nr 1

Wtorek

18:15 - 19:00

Gramatyka

sala 4

19:00 - 19:45

Kaligrafia

sala 4

19:45 - 20:30

Konwersacja

sala 4

L1-2
grupa początkująca nr 2

Środa

17:30 - 18:15

Gramatyka

sala 4

18:15 - 19:00

Konwersacja

sala 4

19:00 - 19:45

Kaligrafia

sala 5

L1-3
grupa początkująca nr 3

Czwartek

18:15 - 19:00

Kaligrafia

sala 4

19:00 - 19:45

Gramatyka

sala 4

19:45 - 20:30

Konwersacja

sala 4

L1-4
grupa początkująca nr 4

Piątek

16:00 - 16:45

Kaligrafia

sala 4

16:45 - 17:30

Gramatyka

sala 4

17:30 - 18:15

Konwersacja

sala F1

L1-5
grupa początkująca nr 5

Zajęcia odbywają się w salach po prawej stronie od wejścia do szkoły

L1-6

grupa początkująca nr 6

18:15 - 19:00

Kaligrafia

sala 3

19:00 - 19:45

Gramatyka

sala 4

19:45 - 20:30

Konwersacja

sala 4

*UWAGA! Możliwość utworzenia grupy w poniedziałek o godz. 16:00 (jeżeli uzbiera się grupa licząca 8 lub więcej osób)

** Możliwość utworzenia grupy w sobotę, jeżeli uzbiera się grupa licząca 8 lub więcej osób